INFORMAŢII ADMITERE


 Sesiunea IULIE
 
 CALENDAR
 • 11.07.2024 - 18.07.2024 ora 14:00 - Perioada înscriere sesiune admitere studii universitare de licență
 • 19.07.2024 - Concurs de dosare studii universitare de licență
 • 20.07.2024 - Contestații
 • 20.07.2024 - 25.07.2024 - Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
 • 26.07.2024 - Rezultate finale admitere studii universitare de licență
 DOCUMENTE NECESARE
 1. CARTE DE IDENTITATE
 2. CERTIFICATUL DE NAȘTERE
 3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE - DACĂ ESTE CAZUL
 4. DIPLOMA DE BAC - FAȚĂ
 5. DIPLOMA DE BAC - VERSO
 6. DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT - SEMNATĂ ȘI COMPLETATĂ
 7. CHITANȚĂ PLATĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE
 8. FOTOGRAFIE
 OBSERVAȚII
 1. Cu excepția FOTOGRAFIEI, documentele de mai sus vor fi încărcate ca fișiere de tip PDF. DIPLOMA DE BAC - FAȚĂ și respectiv DIPLOMA DE BAC - VERSO vor fi încărcate în fișiere distincte.
 2. FOTOGRAFIA va fi încărcată ca fișier de tip jpeg.
 3. Se pot încărca fișiere cu o dimensiune cel mult egală cu 5MB.
 4. Plata taxei de înscriere se poate face utilizând modulul TAXE ONLINE.
 DESPRE TAXE
Consiliul de Administrație din 10 iulie 2024, a hotărât:
 1. Universitatea percepe de la candidați o singură taxă de înscriere în valoare de 150 lei pentru unul sau mai multe programe de studii universitare de licență.
 2. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații orfani (sub 26 de ani), cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii angajaților Universității, copiii cadrelor didactice și didactice auxiliare în activitate, pensionate sau decedate, precum și copiii din familii monoparentale.
 3. Scutirea de taxă este valabilă pentru înscrierea la unul sau mai multe programe de studii universitare de licență.
 4. Scutirea de la plata acestor taxe se face pe baza documentelor doveditoare (adeverință/certificat de deces/hotărâre judecătorească/etc.).
 5. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pentru unul sau mai multe programe de studii universitare de licență.


Dacă întâmpinați dificultăți la completarea dosarului electronic, puteți contacta echipa tehnică a Universității, pe WhatsApp, în intervalul orar 09:00 - 19:00, la numărul de telefon: 0743 421 853.