Informatii referitoare la plata taxei de înscriere

Plata taxelor scolare se va efectua :

Beneficiar: Universitatea Maritima din Constanta, CIF: 2747321

IBAN : RO74TREZ23120F330500XXXX TREZORERIA CONSTANTA

Nota: Se va specifica felul taxei (taxa inscriere, taxa scolara, etc.), numele studentului, anul de studii, facultatea si specializarea