Informatii referitoare la plata taxei de înscriere

Achitarea taxei de înscriere se poate face astfel:
  • utilizând modulul TAXE ONLINE din site-ul UMC, (clic aici)
  • prin transfer bancar, astfel:
    • Beneficiar: Universitatea Maritima din Constanta
    • CIF: 2747321
    • IBAN: RO74TREZ23120F330500XXXX, TREZORERIA CONSTANTA
  • la casieria Universității prin plata cu numerar sau card de credit
Notă: Se va specifica felul taxei (taxa înscriere, taxa școlară, etc.), numele studentului, facultatea si programul de studii!